Speerpunten van het IPV

  • Een toekomstvisie is vastgesteld met en voor inwoners
  • Een duurzaam gemeentehuis is gerealiseerd
  • Burgerinitiatieven omarmd en ondersteund
  • WMO-beleid volledig in stand gebleven
  • Veel aandacht voor Groen en Milieu

Politiek als smeermiddel

Henk Jan de Looff (raadslid IPV) met kamsalamander

Het lijkt erop dat politiek vaak blijft vasthouden aan eigen ideeën en het weten wat goed voor de burger is. En dat terwijl de burger het eigenlijk heel vaak goed zelf weet.

Het ontstaan van Lokale Partij IPV was geënt op dat probleem. IPV wilde mét de burgers praten en niet óver hen.
Als je al 20 jaar In Plaats Van bent, ben je dan nog wel “in plaats van”? Verder lezen